Практика

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Робоча програма практики підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктор філософії 2019/2020

Робоча програма практики підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктор філософії 2020/2021

Договір на проведення практики студентів

Щоденник практики

Результати опитування ЗВО за підсумками проходження науково-педагогічної практики 2018-2019 навчальний рік

Графік проведення практики на 2019-2020 навчальний рік

Захист практики 2019-2020 навчальний рік

Результати опитування ЗВО за підсумками проходження науково-педагогічної практики 2019-2020 навчальний рік

Графік проведення практики на 2020-2021 навчальний рік

Захист практики 2020-2021 навчальний рік

Результати “Анкети для студентів, які пройшли практику” (за освітніми програмами, станом на 31 березня 2021 р.)